BOJA ZA DRVENE POVRŠINE VIXA webshop

Zaštite vanjske drvene površine

Drvo mora biti suho (do 15 % vlage), bez kvrga i zdravo. Sa smolastih mjesta potrebno je odstraniti smolu jednim od provjerenih načina. Pripremljenu površinu obvezno impregnirati insekticidno-fungicidnom impregnacijom. Impregnirano drvo ne smije biti izloženo djelovanju atmosferilija dulje od tri mjeseca. U protivnom treba drvo prije završnog bojanja još jednom impregnirati.

Prije zaštite, površina drva mora biti čvrsta, bez masnih mrlja, suha, fino brušena i čista.

Impregnirati fungicidno-insekticidnom impregnacijom. Impregnaciju prije uporabe dobro promiješati, a povremeno i tijekom rada. Nanijeti kistom u jednom sloju. Nakon što se impregnacija posuši, površina se lagano prebrusi čeličnom vunom da se uklone podignuta drvna vlakna. Alat očistiti odmah po završetku rada.

Kitanje ako je potrebno izvršiti samo na oštećenjima ne preporučuje se kitanje cijele površine. Suhi kit prebrusiti i očistiti pripremiti za bojanje temeljnom bojom.

Nanijeti temeljni premaz  za drvo potrebno je kistom nanijeti u  jednom do dva sloja. Suhu boju prebrusiti i očistiti.

Završni premaz potrebno je bojati univerzalnom visokosjajnom pokrivnom lak bojom na osnovi alkidne smole u organskim otapalima.

Lak boje potrebno je nanijeti jednom do dva puta kistom, valjkom ili špricom.

Za dobru zaštitu vanjske stolarije treba uvijek na drvenu površinu nanijeti dva sloja temeljne boje za drvo.

Pri radu s alkidnim lak bojama strogo poštivati međuslojni interval, odnosno uvijek ga uskladiti s meteorološkim uvjetima (temperatura i relativna vlaga zraka). U protivnom može doći do mreškanja zaštitnog filma.

X
Scroll to Top