OREZIVANJE-VOĆNJAK POČETKOM ZIME

Voćnjak početkom godine – OREZIVANJE

Ulaskom u kasnu zimu počinju radovi u voćn­jaku. Na redu je orezivanje voćaka i grmova. Za kvalitetno orezivanje potrebne su dobre škare, ali i ručna pila. Dok škare koristimo za one manje, sitnije grančice, pilu  u voćnjaku koristimo za grane deblje od pet i više cen­timetara. Za drva koja su svježa koristi se pila s krupnim dok je za suha drva po­godnija pila s finijim zupcima. U praktične pile spadaju sigurno one kojima se da list rotirati što nam omogućava piljenje grane tik uz deblo.

 

Vrtne, ručne pile karak­teristične su po tome što imaju zupce u dva reda, manjih su dimenzija, a lake su za uporabu jer ih držimo jednom rukom. Ide­alne su za korištenje u manjim, skučenim prostorima, naročito kod rezanja grana bliže tlu.

 

Kad govorimo o alatu koji se koristi u voćnjaku u zimskom uređenju svakako treba spomenuti i nož. Kada se kod rezidbe ukaže potreba za odstran­jivanjem grana debljih od pet centimetara rez je potrebno zagladiti oštrim nožem te na­kon toga sve rezne rane namazati voćarskim voskom. On će spriječiti isušivanje i infekciju rezne rane. Postoje mišljenja da nema potre­be za premazom cijele rane već samo njenih rubnih dijelova. Takvim načinom štiti se od isušivanja kambij, tkivo odgovorno za obnovu i rast drveta. Bez obzira da li ste se odlučili premazati cije­lu ranu ili samo rubove, premazivanje treba obaviti odmah nakon rezidbe.

Leave a Comment

Shopping Cart
X
Scroll to Top